Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 197

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1999/2000
 
Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000

Styret har i korpsåret bestått av:
Formann Hanne Aspaas
Nestformann Egill Elvestad
Korpsleder Kathrine Holm
Kasserer Stig Bjønness Karlsen
Sekretær Sølvi Andersen
Styremedlem Veslemøy Henninen
Styremedlem/noteforvalter Børre Trondskog

Andre verv:
Drilleder Grazyna Baster
Arbeidsleder Elisabeth Andersen
Materialforvalter Bjarne Johannessen
Uniformsjef Ingela Henriksen


Dirigent har vært Audun Bull-Hansen.
Korpsets tillitsvalgt har vært Ulla Isabell Hansen.

I oktober 1999 var det 24 medlemmer i hovedkorpset og 13 aspiranter.

Det har vært avholdt 12 styremøter siden forrige årsmøte.

Den vedtatte aktivitetsplanen for korpsåret har vært gjennomført med noen mindre forandringer.

Årsfesten i skolekorpset ble avviklet den 21. september, med konsert, drilloppvisning og utdeling av medaljer, årsstjerner og diplomer. Marit Brodshaug og Else Karine Mathisen fikk presanger for 10 års deltakelse i korpset. Glenn Lysell fikk sin
5-årsmedalje i etterkant av årsfesten.

Helgen 30.-31. oktober deltok både hovedkorps og drill på det årlige fellesseminaret for Ynglingekorpset. Seminaret ble ledet av dyktige og inspirerende instruktører, og var også denne gangen et seminar uten noter. Resultatet fra helgens innsats fikk vi se og høre på den flotte avslutningskonserten på Bakkenteigen på søndag, der alle deltok med spill, dans og innøvd koreografi.

I november ble vi utfordret til bowlingturnerning av Granly skolekorps, - et sosialt tiltak som var veldig populært blant korpsmedlemmene.

November/desember var tida for julespillinger igjen, med julegrantenning på Thaulows plass og to nissespillinger i Horten med Ynglingekorpset.
Det ble også tid til juleavslutning/huskonsert i desember. Den ble holdt på Vellet med venner, foreldre og besteforeldre som publikum.

Helgen 12. - 13. februar ble det arrangert et seminar bare for medlemmene i Åsgården skolekorps. Flere fra Åsgårdstrand frivillige byorkester stilte opp som instruktører og flere av våre faste instruktører ble også brukt, slik at alle instrumentgrupper fikk god oppfølging. Drillen øvde inn marsjprogram med Kari Karlheim som instruktør. Seminaret ble avsluttet med en fengende huskonsert på søndagen.

Sidesporet blæseensemble inviterte Åsgården, Lysheim og Granly til musikkseminar helgen 18. – 19. mars. Det var et inspirerende seminar for de som deltok.

21. mars ble det holdt et foreldremøte der miljøet i korpset ble tatt opp, samt alle vårens aktiviteter.

Drilljentene deltok på vårdrill på Nøtterøy kulturhus søndag 30. april. Arrangementet var arrangert av Norges Musikkkorps Forbund.

4. mai deltok korpset på vårslepp i Horten med Ynglingekorpset. Dette var en marsjøvelse med marsjering rundt i byen.

Korpsets 17. mai-feiring ble avviklet på tradisjonell vis, med flaggheising, bekransning av minnesmerket på Rådhuset, frokost på seilerhuset med opptak av aspirantene til hovedkorpset, minitog på Breidablikk, gudstjeneste og deltakelse i
17. mai-toget. Med andre ord en travel og innholdsrik morgen og formiddag. I år deltok ikke Åsgården skolekorps i borgertoget i Horten på ettermiddagen, til glede for noen og skuffelse for andre.

Årets loppemarked ble avviklet 26. - 28. mai. På tross av dårlig vær var det mange besøkende og det økonomiske resultatet ble etter forholdene bra. På fjorårets årsmøte ble det konstituert en loppekomité med Reidulf Hansen som leder. Komitéen har gjort en kjempeinnsats med loppehentinger hele vinteren og våren. Fra mai tok Hanne Aspaas over som organisator for loppehentinger og alle korpsforeldre ble satt i arbeid både i innspurten og under selve loppemarkedet. Selv om det å arrangere et loppemarked krever mye arbeid, er det også morsomt og sammensveisende både for voksne og barn. Det har stor betydning både for miljøet og økonomien i korpset.

I pinsen deltok korpset på Ynglingefestivalen i Horten. Festivalen ble arrangert av Ynglingekorpset. Åsgården skolekorps hadde representanter i alle komitéer og foreldre deltok som vakter, kioskselgere osv gjennom hele festivalen. Festivalen bød bl. a. på parade, grillfest og korpsstevne. Det var mange korps som deltok, noe som ga et økonomisk overskudd på 120.000 kr som fordeles på alle korpsene i Ynglinge-korpset.

Tradisjonen tro deltok korpset på Åsgårdstrandsdagene også i år. Fredag 16. juni spilte korpset på åpningsseremonien og søndag 18. juni i jubileumsopptoget.

På siste øvelse før sommerferien ble det tid til en sommeravslutning for korpsmedlemmene med grilling og leker.

26. juni deltok Hanne og Kathrine på et møte med kulturskolen for å diskutere korpsets behov og hva kulturskolen kan bidra med. Som følge av møtet jobbes det med å få i gang flere aktiviteter, bl. a. storband for korpsungdom og instruktørkurs.

27. august deltok korpset på Granly skolekorps' årlige "Kick-Off"-stevne på Borrebanen. Årets nye aspiranter var også med.

Lørdag 2. september dro 40 barn og 10 foreldre med buss til Tusenfryd og hadde en morsom dag der.


Av aktiviteter som har foregått gjennom hele året kan nevnes:

• Marsjøvelser hver måned gjennom hele året, i tillegg til hyppigere marsjøvelser i mai.
• Loddsalg på Paletten 13. og 19. desember. Kakelotteri i forbindelse med marsjøvelser 2. og 9. mai.
• Flagging fra de kommunale flaggstengene hadde korpset tatt på seg også i år. Dette er en jobb vi tjener penger på og som blir fordelt på foreldrene i korpset slik at alle har en flaggvakt ca hvert 2. år.
• Ledermøter i Ynglingekorpset har stort sett Hanne og/eller Kathrine stilt opp på.
• Åsgården skolekorps har stilt med faste representanter på møter i komiéene for Ynglingefestivalen.
• Rekrutteringsarbeidet. Grazyna har besøkt aktuelle skoleklasser ved Åsgården skole, fortalt om skolekorpset og invitert til oppstarten i august.

Ellers kan det nevnes at Åsgården skolekorps fikk Åsgårdstrand Velforenings miljøpris for 1999. Stolte korpsmedlemmer fikk servert kokosboller og brus på øvelsen og korpset fikk også en plakett til premieskapet sitt på skolen.Åsgårdstrand 18.09.00
......................................................... .........................................................
Hanne Aspaas Sølvi Andersen
formann sekretær