Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 194

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
 
Årsmelding for korpset 1995 / 1996

Styret har i korps året bestått av :
- Formann : Morten Sæthern
- Nest formann : Britt Bjerkaas
- Sekretær : Mette Kaardal
- Kasserer : Hans Bergåker
- Korps leder : Kari Kristiansen
- Styre medlem : Thorbjørn Lund
- Anne Kr. Mjelva
- Vara medlem : Jon Sæterlid
- David Cutmore
- Dirigent Audun Bull Hansen
- Tillitsvalgt.: Liv Cathrine Bjerkaas
- Tom Tverrbakk
- Are Bergåker
- Marit Brodshaug
Det har vært avholdt 7 styremøter og 4 arbeidsutvalgs møter i perioder, og 84 saker har vært behandlet.
Arbeids programet for korps året er gjennomført med et unntak,: etter mye diskusjon og flere forslag ble det ikke gjennomført noe Jubileumstur fordi det var for få påmeldte.
- Korpset har deltatt på seminar på tjøme.
- Det ble i januar avholdt jubileums konsert på Furuhaug.
- Korpsets eldste medlemmer arrangerte i mars en vellykket hygge kveld for korpsmedlemmene og andre med tilknytning til korpset.
- 18 medlemmer av korpset deltok på musikkverksted i Drøbak
- Korpset har deltat på Ynglings festivalen.
Korpset har i år mottatt kr. 5.000.- fra kunstrebyen
Loppemarkede ble etter tradisjon avholdt i Mai mnd. Da vi i år ikke hadde loppesjef, ble ansvaret fordelt på styret for at det skulle gjennomføres. Foreldre og andre stilte fullt opp og helt. Styret benyttet anledningen til å takke alle for innsatsen. Det økonomiske ble omtrent som budsjettert.
Korpset står ved oppstart nå i høst i en vansklig situasjon, da mange slutter i korpset. Dette er blant annet bakgrunn for omorganisering av korps øvelser. En har gått over til å undervise i små grupper, istedenfor ene undervisning. Dette vil forhåpentligvis gjøre øvelsene mer attraktive for korps medlemmene, senke utgifter til instruktører samt korpsånden.
Takker alle for samarbeidet og en takk til dirigenten for dette korps året.

Åsgårdstrand 23.09. 1996
Mette Kaardal
( Sekretær )


Ref.: Inger Lill Arnesen