Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 190

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
 
Årsmelding for korps året 1993 / 1994!

Årsmøte for det foregående korps år, som ble avholt 20.09.93, dannet innledningen på det korps året som nå er omme.
Korpsets ledelse har i korps året bestått av :
- Formann : Morten Sæthern
- Nest formann : Steinar stenersen
- Sekretær : Bjarne Dybo
- Kasserer : Hans Bergåker
- Korps leder : Kari Kristiansen
- Arbeids leder : Jan Trygvesen
- Styre medlem : Per Arnt Robertsen
- Vara medlem : Rolf Krohn
- Aage _Johansen
- Øvrige verv:
- Uniformsjef : Reidun Bergstrøm
- Noteforvalter : Heddi Innerdal
- Matrialforvalter Eva Hedmann og –odd Warholm
- Revisor : Inger Dybo
- Komiteer :
- Loppesjef :: Ikke besatt
- Transport leder : ikke besatt oppgavene har blitt ivaretatt
- Ikke besatt av Steinar Stenersen og Per A.
- Rydde og byggleder : ikke besatt Roberg
- Utpakkingsleder : ikke besatt
-
- Kafeteria leder Peggy Rognan,
- Linda Kristiansen og Lill Tove Bjerke
- Valg komiteen : Rune Sørebø
- Per Arnt Roberg
- Heddi Innerdal
Årsfesten ble avviklet på tradisjonelt vis på Vellet den 26.09.93
Korpsets virksomhet er i hovedsak gjennomført i henhold til arbeids programmet, som ble presentert på årsmøte i fjord. En rekke større og mindre arrangement og spilleoppdrag er imidlertid kommet til, slik at år sett under ett har vært ganske hektisk.
Til sammen har korpset hatt 88 samlinger i korps året.
Det har vært avholdt 10 styremøter og et foreldramøte.
Korpset er som også nevn i forje årsmelding, inne i en oppbyggingsperiode og har derfor bare i liten grad deltatt i konkurranse. Det var 1 deltager som deltatt på sommer skolen via NMF.
Hovedkorpset har i dag 21 spillende medlemmer 1 i drilltroppen. Vi har 1 aspirant til hovedkorpset og 10 note kurs elever. Korpset besetning er som nevnt, ikke tilfredstillende pga for få medlemmer og rekrutteringen må vises stor oppmerksomhet. Tilbudet om å bli med i korpset går ut til 2,3 og 4 klasse. I fjord var det 15 stk. Og 10 stk. er igjen på note kurs.
Instruktør situasjonen er vanskelig ved årets begynnelse og den er ikke blitt lettere til tross for iherdige forsøk på å skaffe kompetente folk. Styret har derfor besluttet å tilby intresserte eldre medlemmer å dekke utgifter til instruktør kurs, under forutsetning at de påtar seg et år etter avsluttet kurs. Kvalifisert instruksjon er en forutsetning for korpset virksomhet og medlemmenes trivsel og saken har høyest prioritet.
Som et tilbud til eldre interesserte medlemmer er det dannet en egne gruppe, foreløpig døpt ” sambagruppen”. Gruppen øver under ledelse av dirigenten, en gang pr. uke og opptråde første gang under Åsgårdstrand dagene.
”Showkonsert” ble arrangert i Badeparken i forbindelse med årets Åsgårdstrands dagene. Programet som i sin helhet var lagt opp og fremført av korpsets medlemmer, ble meget godt mottatt.
02.01.94 var det åpen juletre fest på Victoria hotell. Det ble en vellykket fest.
Sammen med de øvrige korpsene i Borre ble det arrangert tur til Lillehammer under de Olympiske vinter elekene. Storkorpset som nå er døpt, Ynglindskorpset, spilte på Langrennstadio. En stor og spesielle opplevelse.
Den ordinære årlige korpsturen som vanligvis arrangeres i juni, ble i år flyttet til august pga kolliderte arrangementer. Turen gikk til Hunderforssen ved Lillehammer 19. -21. August, var et rent sosialt arrangement uten spilling.
Korpset var i år som tidligere med arrangør i Ynglingefestivalen som ble avviklet i Horten. Arrangemente gikk bra og det forventes et rimelig overskudd til fordeling mellom arrangørene.
Korpset var i år ansvalig for arrangemente av Borre korpsene årlige felles seminar.
Økonomien i korpset er ette styrets mening til fred stillende driftsbudsjette var på ca. 168.000,- hvor kommunen bidro med ca. 16 % resten måtte vi skaffe selv.
- Loppemarkede som gav netto ca. 72,000.-
- Flagg heising på offentlig dager som git ca. 9.500.-
- Sponsor avtale med geo, som gir 10.000.- + en skinke.
- Avtalen med handelstand i Horten og Korpsene i Borre om spilling gir 5000,- pr. gang som fordelt mellom korpsene.
- I tillegg kommer en rekke mindre inntektsgivene arrangementer. For øvrig vises til korpsets virksomhet.
Det har vært lagt stor vekt på de sosiale forhold i korpset og miljøet er også meget bra. Dette gir ekstra inspirasjon til videre innsats i et givende ungdomsarbeid.
Samarbeidet med de øvrige korpsene i kommunen går bra og er meget nyttig når felles interesse skal fremmes.
Tilslutt vil styret takke korpsmedlemmene, dirigenten, foreldre og foresatte og alle andre som har hjulpet til i året som har gått og håper på like godt samarbeid i året som kommer.

Åsgårdstrand, den 26. August 1994
Bjarne Dybo
( sekretær )


Ref.: Inger Lill Arnesen