Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 183

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
 
Årsmelding for korpset 1986 / 1987 !

Vi har lagt nok et arbeidsår bak oss. Det har vært et godt arbeidsår og korpset har hatt stor fremgang Takket være vår dirigent John Molden.
Korpset ble innledet med årsmøte på Skolen 01. Okt. 1986. Formann ønsket velkommen de 30 fremmøte inkludert styret og tillitsvalgte fra korpset. Årsmeldingen og regnskapet ble gjennomgodt og Godkjent. Likeledes ble arbeids programmet godkjent. Budsjett forslag ble lagt frem. Det ble vedtatt kontingent forhøyelse, enstemmig vedtatt, nr. 1 kr. 500.- nr. 2 kr. 425 og nr. 3 kr, 350.- ( søsken). Valget ble ledet av Olav sørebø, det nye styret ble slik:

- Formann : Tor Austli
- Nest formann : Berit Røstad
- Sekretær : Kari Eik
- Kasserer : Inger Dybo
- Arbeids leder : Reidun Bergstrøm
- Korps leder: Torill Jensen
- Material forvalter : Aage Johansen
- Note forvalter Inger Thuve
- Uniform sjef : Margit Strønen
- Styremedlem : Eva Kalvenes
- Vara rep.1: Kaia Lise Austli
- Vara rep. 2 Steinar Stenersen
- Vara rep. 3 Unni Larsen
- Loppe komiteen Formann er Kaia Lise Austlid
- Revisor : Johs. Huneide
- Valg komiteen er : Guri Aasen , Egill Elvestad og Rune Sørebø


Det har vært holdt 77 øvelser. Korpset forskjellige arrangementer i korps året har forløpet uten vesentlig problemer. I korps året 1986/87 har det vært 9 styremøter og 2 foreldre møter utenom års møte. Styret har deltatt på vestfold Krets NMS møter samt møter i Borre sang og Musikkring.
Korpset har nå 35 medlemmer, en tamburmajor med 2 drill piker , 7 aspiranter og 9 på note kurs elever, til sammen 63 medlemmer.
Korpset har vært med på følgene arrangement:
- Søndag 5. Okt. årsfesten med konsert ble holdt på skolen med utdeling av diplomer og Æresbevis. Dette var den siste konserten med Egill Elvestad som dirigent og han ble takket for lang og tro tjeneste i korpset. Vi hilste på vår nye dirigent John Molden.
- Lørdag 01. Til søndag 02. Nov. var det seminar for aspirantene.
- 29. Nov var det julegran tenning på breidablikk og 30. Nov var det tenning på Thalows plas.
- 06.12 – 07.12 ble det holdt seminar på Åsgården skole med Dag Nilsen som dirigent.
- 14 des. hadde vi vår tradisjon med adventskonsert i kirken med lys sermoni av korps medlemmene.
- 4. Januar 1987 var det juletre fest for hele sogn i Borrehallen
- 10.01- 11. Januar var 10 av korpsmedlemen på junior seminar på Eik og Klåkkeråsen.
- 21. Og 22. Februar hadde vi gruppe seminar på Åsgården skole
- 22. Mars var vi igjen med på konsert i ” Klubben ” sammen med Eik og Klokkeråasen. Dette var generalprøve for Hjertnesfestivalen i Sandefjor som gikk av stabelen søndag 29. Mars. Spente musikkanter og foreldre. Det ble en flott ærespris til korpset. Og i den forbindelse hadde korpset ekstra øvelse 28. Mars på Tønsberg Gymnas.
- 4. April var det marsj øvelse på Borrehallen både inne og ute. Fra nå av skal takten holdes.
- 5. April var det vårkonsert i Borrehallen sammen med de andre korpsene i kommunen.
- 12. Mai og 14. Mai var det marsj, spilleøvelse og kakespilling.
- 17. Mai var det vårt tradisjons program som skulle gjennom føres.
- Loppemarkede ble 22. Mai – 24. Mai det ble et meget bra resultat med loppesjefen i spissen.
- 30. Mai var vi på stevne hos Eik og Klokkeråsen alle fikk medalje.
- Korpset har spilt på turn stevne i Åsgårdstrand
- 13. Juni deltok vi på et arrangement i Horten i forbindelse med kulturuken.
- 19. Juni hadde aspirantene tur til Oslo med besøk på folke museum.
- 19. Juni – 21 juni hadde vi korpstur til Hamar og festival uken der. Vi beviste nok en gang at vi kan spille godt. Fin innsats i konkurransjen. Vi reiset med buss og sov på skole.
- Korpset har deltat på alle sommer skolen på Gavlestad .
- Dukke utloddning og lørdag 19.sept. spilte korpset for dirigenten: Happy Birthday.

Styre takker alle som har medvirket i korpsarbeid og en spesiell til vår dyktig dirigent som nå går av, og til våre flinke instruktører.
Åsg. 22. Sept.
Kari Eik ( sekretær )

Ref: Inger Lill Arnesen