Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 179

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
 
Årsmelding for korps året 1984/ 1985!

Vi har lagt nok et arbeidsår bak oss. En stor del av de eldste sluttet i fjor, og det musikalske nivået måtte nødvendig gå noe tilbake i og med inntaket av mange unge og urutinerte medlemmer. Det har vært et godt arbeids år. Egill T. Elvestad har drevet et godt og solid arbeid som dirigent.
Korpset ble innledet med årsmøte på Skolen 4. Okt. 1984. Formann ønsket velkommen de 30 fremmøte inkludert styret og tillitsvalgte fra korpset. Årsmeldingen og regnskapet ble gjennomgodt og Godkjent. Det ble bemerket at posten stevne ikke var benyttet fult ut. Formann beklager sterk at det ikke hadde vært mulig å få en stevnemedalje i innevarende korps år. Loppetorget sørget for et godt overskudd i regnskapet. Det ble avsatt kr. 25.000.- til jubileumstur i 1986 og kr. 10.000.- til korps tur i 1985. Kontingenten ble blir den samme som i fjor . Likeledes ble arbeids programmet god kjent. Valget ble ledet av Wivan Thomter , styret ble slik:

- Formann : Alf Thuve
- Nest formann : Gunnar Røstad
- Sekretær : Kari Eik
- Kasserer : Karl Otto Bergmann
- Arbeids leder : Sofia Ingebrigtsen
- Korps leder: Liv Brodshaug.
- Material forvalter : Ottar Verngård
- Note forvalter Inger Thuve
- Uniform sjef : Berit Røstad
- Styremedlem : Birthe Kristensen
- Vara rep.: Eva Ludviksen
- Bjørn Ludviksen
- Loppe komiteen Formann er Kaia Lise Austlid
- Revisor : Odd Aspaas
Ny Valg komiteen er : Olav Sørebø, Terje Thorbjørnsen, og Håkon Sundby.

Det har vært holdt 73 øvelser. Korpset forskjellige arrangementer i korps året har forløpet uten vesentlig problemer. Det er viktig at det er mange voksne ledere når korpset er ute på spilleoppdrag. I korps året 1984/85 har det vært 10 styremøter og et foreldre møter utenom årsmøte. Styret har deltatt på vestfold Krets NMS møter samt møter i Borre sang og Musikkring. Kulturstyret har hatt et møte med representanter fra korpsvirksomheten i Kommunen.
Det er innkjøpt en kopi marskin og det har vært til god hjelp til note forvalter og styret.

Korpset har nå 4o medlemmer, en tamburmajor med 8 drill piker , 4 aspiranter og ingen note kurs elever.

Korpset har vært med på følgene arrangementer :
- Årsfest med konsert på skolen lørdag 6. Okt. med utdeling av diplom og æretsbevisninger.
- Kake spilling tirsdag 4 og 11 sept.
- Torsdag 27. Okt. spilling på Gannestad.
- Lørdag 1 des. Julegrantenning på Breidablikk
- Søndag 02. Des. var vi på Thaulows plass.
- Søndag 16. Des. vår tradisjon adventskonsert i kirken
- Lørdag 5.januar 1985 begynte vi året med juletre fest for hele sognet i Borrehallen.
- Lørdag 9. Feb. og søndag 10.feb. ble det holt seminar på Åsgården skole.
- Lørdag 13. Og søndag 14. April var vi invitert til Framnes. Det ble en vellykket tur med overnatting. Søndag var det felleskonsert.
- Søndag 28. April var det vårkonsert På Horten Gymnas.
- Tirsdag 7. Mai og 14. Mai var det kombinert marsjøvelse og kakespilling.
- 17. Mai er vår tradisjon med spilling i hele Åsgårdstrand og program.
- Søndag 19. Mai deltok vi på stevne til Store Bergan i Sandefjord og fikk en medalje.
- Loppemarkene gikk av stabelen 31. Mai – søndag 02.06. som ga et meget godt resultat takket være en dyktig loppesjef og han medhjelpere. Inn fikk vi 35.000,- netto.
- 13. Juni spilte vi på turn stevne i Åsgårdstrand
- Lørdag 15. Juni hadde aspirantene sin tur til Elvestads hytte og det var en fin tur.
- 21. Juni til 24. Juni gikk korps turen til Elverum. Reiste med buss og det ble en velleykket tur og alle fikk 2 medaljer.
- Korpset har hatt 6 stykker på sommer skolen og det var: Kjetil Røstad, Cathrine Krohn, Beate Olsen, Anne Mai Ludviksen , Tone Sundby og Audun Brodshaug.

Styre takker alle som har bidratt til vår aktiviteter og en spesiell takk til vår dyktig dirigent og våre instruktører og vår korpsleder.
Åsgårdstrand 16. September 1985
Kari Eik ( sekretær )

Ref: Inger Lill