Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 178

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
 
Årsmelding for Korpset 1983/1984

Nok et korps år er tilbakelagt. Det har vært et godt arbeids år. Egill Elvestad har drevet et god og solid arbeid som dirigent.
Korps året ble innledet med et årsmøte på skolen 28.september 1983. Formann ønsket velkommen til en heller tynt besatt forsamling, ca. 20 stk. inkludert styret. Års meldingen ble gjennom gått og god kjent. Regnskapet ble godkjent. Det var innkjøpt instrumentersom overskrider for budsjettert beløp. Det ble hevdet at styret ikke kan kjøpe instrumenter over det budsjetterte beløp. Det er opp til årsmøte å bestemme om instrumenter kan kjøpe for overskuddet. Likeledes ble arbeids programmet godkjent. Ved valget fik styret følgene:

- Formann : Else Margrethe Wessel
- Nest formann : Terje Thorbjørnsen
- Sekretær : Kari Eik
- Kasserer : Karl Otto Bergmann
- Arbeids leder : Gerd Marit Sørebø
- Korps leder: Eva Ludvigsen
- Material forvalter : Ottar Verngård
- Note forvalter Kari Borge
- Uniform sjef : Grethe Eggen
- Styremedlem : Else Elvestad
- Vara rep.: Siri Nilsen – Aas
- Wivian Thomter
- Loppe komiteen Formann er Kaia Lise Austlid
- Revisor : odd Aspaas
- Valg komiteen er : Wivan Thomter , Egill Elvestad og Liv Brodshaug.

Det har vært holdt 70 øvelser. Korpset forskjellige arrangementer i korps året har forløpet uten vesentlig problemer. I korps året 1983/84 har det vært 9 styremøter og 2 foreldre møter utenom års møte. Styret har deltatt på vestfold Krets NMS møter samt møter i Borre sang og Musikkring.
Korpset har nå 43 medlemmer, en tamburmajor med 5 drill piker , 9 aspiranter og 11 note kurs elever.
Ved årsfesten på skolen lørdag 01.okt. vanket det gaver og blomster til avgående dirigent Halvard Brotshaug. Han fikk overrakt en gave i form av en reise for to til Wien og koffert fulgte med!
Torsdag 27. Okt. spilte en del av korpset på Gannestad. Lørdag 3 des. var vi med på julegrantenningen på Breidablikk og søndag 4 des. var vi på Thaulows plass. Tradisjon tro hadde vi adventskonsert i kirken søndag 11 des. torsdag 15 des. spilte en del av korpset ved Borre kommunens julebord på Victoria i Åsgårdstrand.
Vi begynte det nye året med en juletrefest for hele sognet i Borrehallen lørdag 7. Januar. Ordfører Reidar Hanssen – Sande åpnet juletre festen. En planlagt kanefart måtte avlyses p.g.a. regnvær. Granly Skole Korps, Lysheim Skolekorps og Borre Musikkorps var invitert og spilte for oss. Det var film, gang rundt juletre og Nisse besøk. Salg av kaffe, kaker og brus. Foreldrene var flinke til å hjelpe til med å få dette arrangementet vel i havn.
Lørdag og søndag 11.02 – 12-02 ble det holt seminar på Åsgården skole med instruktører fra Sandefjord Ungdomskorps/ janitsjarorkester. Vår konsert ble avholdt søndag 08.april på Horten Gymnas. 1 Mai spilte korpset på Gannestad og i Horten. Tirsdag 8. Mai og 15. mai hadde korpset kakespilling som ble vellykket. Første dagen gikk vi på Breidablikk og siste dagen på nygårdsfelte og i Gamle Åsgårdstrand. 17. Mai er den samme tradisjonen med spilling og salg av pølser på skolen.
Loppemarkede gikk over tre dager fra fredag 25.Mai – søndag 27. Mai og nok en gang med meget gode resultater takket være en dyktig loppesjef med ivrige hjelpere. Det ble netto . 40,700,-
Tirsdag 29.Mai spilte vi ved turnstevne i Åsgårdstrand. Korpsturen fra 15 juni til 18. Juni gikk i år til Morviksand Camping ved Grimstad med 46 deltakere. Det ble noe korslige dager. Vi hadde oppmarsj og konsert i Grimstad lørdag formiddag, og om ettermidagen var vi på skjærgårdstur.
Vell hjemme igjen var det spilling ved St. Hans arrangementet.
Korpset har hatt 4 medlemmer på sommer skolen . de som dro var: Beate Olsen,Anne Mai Ludviksen, Audun Brodshuag, og Ellen Elvestad.
Lørdag 25 august ble det arrangert en tur for aspirantene til Elvestad hytten. Det ble en hyglig dag for alle i det strålende været. Mange foreldre var også med.
Torsdag 4 sept. Og 11 sept. Holt vi igjen en kakespilling og er godt fornøyd med resultatet.
De elste i korpset fra 9 klasse og eldre var invitert til Aurdal fra fredag 7 til søndag 9 sept. 11.stykker hadde anledning til å være med.
Styre takker alle som har medvirket i korps arbeidet og spesiell takk til vår dirigent, våre flinke instruktører og Korsp leder.

Åsgårdstrand 28.sept. 1984
Kari Eik ( sekretær )

Ref.: Inger Lill Arnesen