Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 175

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
 
Årsmelding for korpset 1982/1983

Nok et arbeidsår er tilbakelagt. Det musikalske nivået stigene, og det ytes god innsats av korps medlemmene. Dessverre sluter Halvar som dirigent, men vi får en god avløser i Egill T. Elvestad, som kjenner medlemmene ut og inn fra før.
Korpsåret ble innledet med årsmøte på skolen 29.september 1982. Det var i alt 46 tilstede + styret og tillitsvalgte fra korpset.
Regnskapet ble godkjent uten merknader, likeledes arbeidsprogramet. Vaøget ble ledet av valgkomiteens formann Terje Thorbjørnsen og styret ble som følger:
- For mann : Else - Margrethe Wessel
- Korps leder : Eva Ludviksen
- Nest formann : Terje Thorbjørnsen
- Arbeids leder : Anne Marie Thorbjørnsen
- Sekretær: Amy Herlofsen
- Vara rep. : Aase Johannessen
- Uniformsjef : Grethe Eggen
- Revisor : Odd Aspaas
- Kasserer : Karl Otto Bergmann
- Styremedlem: Kari Borge
- Vara rep. : Siri Nilsen – Aas og Sissel Stangø
- Note forvalter : Egill T. Elvestad
- Material forvalter : Ottar Verngård
-
- Valg komite: Odd Aspaas, Wivian Brathland, Steinar Berg og Tore Hem.

Lovendringen ble vedtatt med 36 stemmer for. Det ble gjort protokolltilførsel om at styre pålegges å ta opp hvordan loven virker på neste årsmøte, og evt. Fremmer forslag forandringer.
I korpsåret 1982/1983 har det vært holdt 8 styremøter og et foreldre møte utenom årsmøte. Styret har deltatt i NMF`s årsmøte, samt møter i Borre sang- og musikkregi. Korpset har nå 49 medlemer og en tamburmajor med 5 drillpiker, og 14 aspiranter og 8 note kurs elever.
Det har vært avholdt 71 øvelser. Korpset forskjellige arrangementer i korpsåret har foreløpet uten vesentlig problemer.
Ved årsfesten på skolen hadde vi besøk av Aurdal og Leira Musikkorps, og det ble en vellykket fest med gaveutdeling fra begge sider.
28.november deltok korpset i Borre sang og musikkrings konsert i Holtan Aula, hvor det var et meget godt publikum frem møte. Tradisjonen så hadde vi adventskonsert i Kirken 12. Desember. Det ble en finkonsert og Liv holdt en nydelig andakt. 15. Januar holdt korpset årsfest med Framnes Musikkorps som gjester. Det var først en flott konsert i Holtan aula og senere bevertning og diskotek på Åsgården Skole.
25. januar var det korpsets tur til å spille på Gannestad, og det ble en hyggelig stund med spilling av et par av korpset grupper. 12. Og 13 mars hadde vi seminar på skolen i egen regi. Vårkonsert 24. April. 15 mai hadde korpset fått i oppdrag å spille på brygga i forbindelse med Åsgårdstrand seilforening regatta for optimistjoller og brettseiling. 17 Mai var det vanlig program og salg av pølser på skolen.
Loppemarkede ble også i år meget vellykket, regnvær til tross. Netto overskudd ble ca. 27.000.-
Sommerturen gikk til Rønna på Bornholm, hvor Bornholmergarden, vårt kontaktkorps, hadde ordnet med innkvartering og spilleoppdrag. Reste av turen var lagt opp og arrangert av Kari Borge.
Vi hadde strålende vær på turen, som på alle måter ble vellykket. På nedturen var korpset også innom Liseberg, hvor det ble holdt konsert og hvor medlemmene kunne more seg utover kvelden. Vell hjemme igjen var det spilling på ST: Hans arrangementet, og 25 – 26. 06 spilte korpset i Borre Idrettspark ved NM for funksjonshemmede.
4. september deltok korpset i marsjkonkurranse i Oslo med håp om å vinne denne gangen. Stor ble derfor skuffelsen da korpset endte på nest sisteplass.
Kakke spilling istedenfor kakebasar viste seg å være vellykket 06. Og 08. September fikk vi inn over 4000,- kr.
Som siste post i korpsåret deltok korpset i Lysheim skolekorps jubileumsstevne 11. Sept.
Styre takker alle som har medvirket i korpsarbeid og en spesiell til vår dyktig dirigent som nå går av, og til våre flinke instruktører.
Åsgårdstrand 20. Sept. 1983
A. HerLofsen
Sekretær

Ref: Inger Lill Arnesen