Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 185

 

 

 

Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
 
Årsmelding for korpset 1981/1982

Vi har lagt nok et arbeidsår bak oss. En stor del av de eldste sluttet i fjor, og det musikalske nivået måtte nødvendig gå noe tilbake i og med inntaket av mange unge og få medlemmer. Det har vært en tendens uro under øvelsene, men for dårlig innsats av korps medlemmene. Vi håper dette vil rette seg i løpet av vinteren.
Korps året ble ved Årsmøte på Åsgården Skole 30.09.81 det var i alt 35 tilstede, inkludert representanter for styret og tillitsvalgte for korpset.
Regnskapet ble godkjent uten merknader, og kassereren ble takket for vel utført arbeid. Valget ble ledet av valg komiteen formann Arne Walther, og valget ble i overenstemmelse med komiteens innstilling. Styret fikk følgene sammensetning:
- For mann : Bjarne Wessel
- Korps leder : Mona Bjørnestad
- Nest formann : Lars – Erik Berglund
- Arbeids leder : Heidi Thorvalsen
- Arbeids komitee: Karin Blindheim, Eva Roberg og Kaja Lise Austlid.
- Sekretær: Amy Herlofsen
- Vara rep. : Aase Johannessen
- Uniformsjef : Anne – Lise Antonsen
- Med Hjelper : Anne – Marie Thorbjørnsen og Lillegull Haslien
- Revisor : Odd Aspaas
- Kasserer : Karl Otto Bergmann
- Styremedlem: Kari Borge
- Vara rep. : Siri Nilsen – Aas, og Else Margrete Wessel.
- Note forvalter : Egill T. Elvestad
- Material forvalter : Jan Ludvigsen
- Loppe komite: Kristin Kontorp, Mona Thoresen, Fam. Kjærstad, Fam. Knutsen,
- Olav Sørebø, Håkon Sundby, Birgitte Johansen og Kjell Gutterud.
- Valg komite: Terje Thorbjørnsen, Odd Aspaas og Eva Ludvigsen
-
- Kari Borge har fungert som korpsleder fra påske da familien Bjørnstad flyttet til Horten.

Egill Elvestad ble takket for sin dyktige innsatt som formann i flere år i korpset.

I korpsåret 1981/1982 har det vært 6 styremøter, samt flere i reise komiteen. Det er holt et foreldre møte utenom Årsmøte. Noen fra styre har representert og deltatt på Årsmøte i Vestfold NMF og samt møte med Borre sang og musikkring. Vi har tatt inn fem drillpiker og treningen er kommet godt i gang med Cathrine Haslien som leder. Pokalskapet er kommet opp i storstua og kari har dekoret med Korpsets trofeer. Anskaffelsen av skapet ble mulig bl.a. pga fru Ludviksene ballongsalg som ga korpset en inntekt på ca. kr. 3000,- vi takker for innsatsen.

Korpsets forskjellige arrangementer har foreløpig knirkfritt, med god innsats av foreldrene i de forskjelleige komiteer. 10. Oktober 1981 feiret vi 45 års jubileum på Borreborg. Det ble en ualminnelig vellykket fest. Fest komiteen hadde dekket langbord og pyntet i salen, hvor vi fikk servert deilig gryterett med is til dessert. Mens man lyttet til taffelmusikk. Etterpå var det underholdning av forskjellige slag, bl.a. høstet mødrene som hadde vært med til Holland stor applaus for sin snag. Så var det kaffe med stor kakebord, og dans for den som hadde lyst.
Adventskonserten ble avholdt sammen med speideren, for de hadde tinget på kirken samme dag som korpset.
Helgen 20 – 21 februar 1982 hadde korpset seminar på skolen i egen regi. Man øvet inn kammermusikk med tanke på kirkekonsert i mars, med Scott Rogers som hovedinstruktør. Ellers medvirket, korpset egen instruktører: Egill Elvestad, Endre Elvestad, Espen Nadim, Unni Nilsen, Halvard Brodshaug, Hans Petter Helland og Kristian Berg. Til slutt var det en uformell avsluttnings konsert på Skolen.
18. mars, deltok medlemmer av korpset i ” Good Old Days ” i Horten Gymnas Aula med Vidar Lønn Arnesen som Konfransier. Borre sang og Musikkring var arrangører.
Den 26. Mars hadde vi så kammerkonserten i Åsgårdstrand Kirke. Hovedinnslaget var en duett fra Skien: Ingerborg Gran, fiolin, og Bjørn Damberg på gitar, som fremførte Barokkmusikk. Konserten var vellykket, bare synd at så få utenom korpsforeldre møtte opp.
Loppemarkede som for første gang holdt utenfor Kiøsterudgården, ga i år en inntekt på 24.600.- været var bra, og komiteen hadde rigget det fint til både inne i gymnastikksalen og ute i skole gården på den eldste skolen. Det så ikke ut som folk hadde vanskelig for å finne frem, og salget gikk strykene.
I år hadde korpset to sommer turer kan en vell si. Den første gikk til Hals på Jylland, hvor vi deltok i en avslutning ved Hals musikk skole. Det ble også spilt ved konfirmasjonen i Hals Kirke. Turen ble fin, elv om været var svært varierene, og mange ble syke under overfarten.
Den andre 18 – 21 juni var det korpstur til Wessels hytte i Aurdal, Valdres. Det ble et flott opphold med fint vær for det meste, men også snø på teltduken. Formann hadde kontakt med Aurdal og Leira skolekorps, som vi ble hjertlig mottat av. Dette korpset kommer nå gjenvisitt 02. – 03- oktober.
05. – 06 1982 deltok korpset i et ministevne arrangert av Framnes Musikkorps, med konserter og leker. Aspirantene var på tur til Elvestad hytten , og kom senere for å delta i lekene.
Vi hadde også i år deltakere på sommer skolen 2 elever på m1, 1 på M2, 2 på M3 og en på D1.
Styret takker alle som har medvirket ved de forskjellige arrangementer, og en spesiell takk til vår dyktig dirigent og våre instruktører.

Åsgårdstrand, 25. September 1982. Amy Herlofsen. Sekretær. Ref: Inger Lill Arnesen