Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 181

 

 

 

Årsmelling for korpset året 1978/1979
 
Årsmelding for korps året 1978/1979

Noe et hyggelig og godt arbeidsår ligger bak oss. Et år med fortsatt fremgan og god trivsel i kjorpset, og med mye arbeid utført av foreldre og ledere.
Årsmøte 20 september 1978 på Åsgården skole markerte inn ledningen i korpsåret. Det ble ledet av formann Egill T. Elvestad. Med totalt 35 foreldre, korpsets tillitsvalgte, styret og dirigenten tilstede. Det var ingen kommentar til innkallelsen, hvoretter møte ble erklært lovlig satt. Årsmelding og regnskap for 1977/1978 ble opplest og godkjent.
Ledet av valkommiteens formann Rolf helland, ble valgt foretatt og ga følgene nye sammensetning av styret:
- Formann : Egill T. Elvestad
- Vara formann : Hans – Richard Steinholt
- Sekretær : Jens – Fr. Haffnes
- Kassere : Odd Aspaas
- Styremedlem : Else Elvestad
- Vara medlem : Åse Johannessen
- Varamedlem 2 : Arne Samuelsen
- Korpsleder : Kari Borge.
- Arbeidsformidler : Lisbeth Ekstrøm
- Matrial forvalter : Bjørn Carlsen
- Noteforvalter : Olav Svankvist
- Unifomsjef : Lillegull Haslien med medhjelpere: Anne Marie Thorbjønsen
- ( fr. antonsen)
- Om revisor ble gjenvalgt : Per Bjønnes Karlsen.
Ny valgkominte : Formann Bjørn Jørgensen , Liv Brodshaug og Knut Sletterød.
Til ny loppe kommiten ble valgt:
- Formann: Lisbeth Ekstrøm
- Annelise Bergmann
- Tone Hofsli
- Berit Håve
- Lisbeth Freberg
- Jan Grelland
- Jan Thorvalsen
- Bjørn Marthinsen.
Formann redgjør for aktivitetene i det forløpene året og referete det foreløpig oppsatte til arbeisprogramet for året 1978/1979. Budsjettforslaget ble ut fra dette fremlagt og godkjent uten debatt. Kontigenten ble vedtatt forhøyet til kr. 200,- for korpsmedlemmer og aspiranter, med kr. 50.- i moderasjon pr. søsken utover et medlem. Kontingenten for note kurs elever ble satt til 100,-
Dette har i år vært avholt 6 vanlige styremøter og et foreldremøte utenom årsmøte. Styrets representanter har deltatt i Kretsens årsmøte samt samtidig møter i Borre Sang og Musikkrings regi. Loppekomiteen har hatt en rekke møter og mange arbeidsdager/kvelder for øvrig. Forskjellige arbeidskomiteer som korpset har deltatt eller vært engasjert i. Uniformskomiteen har sørget for korpsets presentable stad utad. Korpset har stilt med 2 av foreldrene og 3 av destørre guttene i korps ved dugnad for å gjøre klar årets sommer skole i Svarstad.
Av de økonomikse aktiviteter ga også loppemarkede vårt største tilskudd med ca. 32,000.- netto. Men også de andre aktiviteter har gitt gode resultater. Tilskudd er mottatt fra kultur utvalget som tilnærmer budgettert, og samtlige distriktets banker har gitt oss tilskudd ved sine gaveutdeling. Korpset har således kunne arbeide med en brukbar økonomi.
Vi startet året med 53 korpsmedlemmer, 11 aspiranter, og 29 note kurs elever, det vil si i alt 93 medlemmer. Noe forfall har det vært i årets løp, særlig i note kurs deltakerne, og korpset teller pr. dags dato 79 medlemmer. Gjennomsnitts alder er 13.7 år.
Året har vært et meget aktivt år for korpset. Det har vært avholdt 64 vanlige øvelser. I tillegg er avholt ett helgseminar i egen regi og et seminar over en helg og 4 øvelseskvelder i Borre sang og musikkrings regi. Vi har videre hatt full kontingent på årets sommerskole i musikk med 3 deltakere på M1, 4 på M2 og 4 på M3. Før årets kretsstevne ble det også drevet en del øvelse i marsjering. Alt aktiviteter som i vesentlig grad har vært med på og heve nivået i korpset. Fra skoleårets begynnelse høsten 1978 og frem til st. Hans har korpset eller deler av dette, deltatt i alt 19 forskjellige arrangementer. Av de største kan nevnes deltakelse i Kretsens vårmønstring i Horten, vår gjeste opptreden ved Framnes lekene og deltakelse i krets stevne i Tjølling hvor vi stillte i gruppen for marsj konk., en oppgave korpset skilte seg fra med en meget god 3 plassering.
Årets sommer tur gikk til Avesta i Sverige – en tur som fra alle synsvinkel er sett – kun kan kakteriseres som særdeles vellykket. Aspirantene og note kurs deltakernes tur var lagt til ” Hajer`n” hvor disse tilbrakte en hyggelig dag.
Korpsets foreldre har egenskap av kommite medlemmer og mannskap ved de mange tilstelninger i likheten med tidligere år vært sterk engasjert, hvor loppemarkede vel har vært det største løfte. Uten det ” gå på humør” og innsatsvilje som har vært utvist, ville det ikke ha vært mulig med det aktivitetsnivå vi har hatt, og korpset ville neppe ha klart de oppnådde resultater. Styret takker alle som har medvirket til dette posetive resultatet – en takk som ikke minst også vår dyktige og trofaste dirigent og instruktører.
Vi vil gjerne få rette en takk til selve korps medlemmene for interesse og samarbeidsvilje dere har vist, og for at dere fremfor alt er særdeles greie og hyglige å ha med å gjøre både daglig og ikke minst når vi er på ” Borte bane ”. Vi ser med glede frem til foresatt hygge og frem gang sammen med dere.

Åsgårdstrand 09.09.1979
Jens – Fr. Haffnes ( Sekretær)
Referat: Inger Lill Arnesne