Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 1977/1978
    - Årsmelling for korpset året 1978/1979
    - Årsmeldig for korpset året 1981/ 1982
    - Årsmeldig for korpset året 1982/ 1983
    - Årsmeldig for korpset året 1983/ 1984
    - Årsmeldig for korpset året 1984/ 1985
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1986/ 1987
    - Årsmeldig for korpset året 1991 / 1992
    - Årsmeldig for korpset året 1993 / 1994
    - Årsmeldig for korpset året 1995 / 1996
    - Årsmeldig for korpset året 1999/2000
    - Årsmelding for Åsgården skolekorps 1999/2000
    - Årsmeldig for korpset året 2001/2002
    - Årsmeldig for korpset året 2002/2003
    - Årsmeldig for korpset året 2003/2004
    - Årsmeldig for korpset året 2004/2005
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 441 173

 

 

 
Årsmeldig for korpset året 1977/1978
 
Årsmelding korpsåret 1977/1978
Året begynte med Årsmøte 27.9.77 på Åsgården Skole, ledet av viseformann Knut sletterød,
Og med i alt 36 fremmøtte inklusiv korpsets tre tillitsvalgte og dirigent.

Forsamlingen mintes på viseformannens anmoding, korpsets formann Bjarne Johannessen med ett minutts stillhet, hvoretter man gikk løs på den oppsatte dagsorden. Årsmeldingen og reinskap ble opplest av respektive sekretær og kasserer og begge godkjente av årsmøte.

Egill Elvestad refererte og kommenterte det oppsatte arbeidsprogram for 1977/78. Spørsmål fra foreldre om å unngå kollisjon med andre ungdomsaktiviteter ble drøftet og Elvestad henviste bl.a til avtale med de andre foreningene om årlig kontaktmøter, og at korpset vanskelig kan avvike fradet oppsatte øvelsesplanen p.g.a. tildelt tid ved skolen. Det ble imidlertid poengtert at korpset viser all mulig smidighet overfor andre aktiviteter som medlemmene måtte være med på.

Ledet av valgkommiteens formann Rolf Helland ble valg foretatt og gav følgene sammensetning av det nye styret: - Formann : Egill T. Elvestad
- Viseformann : Knut Sletterød
- Arbeidsleder: Helene Kristoffersen
- Sekretær: Jens – fr. Haffnes
- Kassere: Odd Aspaas
- Korpsleder: Kari Borge,
- Matrialforvalter: Bjørn Carlsen
- Notesjef: Olav Svankvist
- Underformsjef: Lillegull Haslien
Styremedlem: ELIse Elvestad
- Varamann: Wenche Halaas
- Varamann 2 : Aase Johannessen.
- Revisor : Per Bjønnes Karlsen som ble gjenvalgt.

Til loppekommite ble følgene valgt: Wenche Halaas, Lisbeth Ekstrøm, Knut Sletterød, Jens – Fr. Haffnes, Helene Kristoffersen, Bjørn Jørgensen, Else Elvestad, Hans Richard Stensholt og Annelise Bergmann.

Viseformann ledet valget av nye valg kommiteen som ble følgene: formann Rolf Helland, Britt Bjønnes Karlsen og Bjørn Jørgensen.
Man drøftet kontingenten for kommende år, men fant at p.g.a. korpsets relative god økonomi kunne samme årskontigent opprettholdes, nemlig kr. 150,- med respektive kr. 125,- og 100,- for søsken 2 og 3.
Det har i årets løp vært avholdt 6 ordinære styremøter og to foreldremøter. Korpset tillitsvalgt har vært represintert på de alle fleste møtene. Korpset har ved styret representanter vært med på Vestfold Krets av NMF Årsmøte i Holmestrand høsten 1977 samt i alt 4 møter inkl. årsmøte i Borre sang og Musikkring regi. I tillegg har loppekommiteen avholdt flere møter både før og etter loppemarkede. Foreldrene har ved alle anledninger stilt opp enten det dreier seg om kakebaking, loddsalg eller arbeidet med loppemarkedet og 17 Mai m.m.

Hva angår korpsets økonomi vises til Kassererens rapport. Dog må her nevnes årets loppemarked som gav ca. kr. 36.400.- i overskudd netto. Også gaver fra distriktets banker, avholdelse av kakebaking, og foreldrefester sammen med et ikke ubetydelig tilskudd av kommunale kulturmidler, gjør at korpset i dag slipper å drive med en så anstrengt økonomi som tidligere var vant med.
Det kan nevnes at korpsets matriall er gjenstand for en stadig fornyelse og en planmessig utvidelse med tanken på den nyrekruttering som finnes nå. En god del nye instrumenter er anskaffet i løpet av året – likeså mye nytt uniformsutstyr.

For selve korpset har året vært preget av rolig og godt arbeid.
Det er i alt innen korpset avholdt 64 øvelseskvelder. Fremmøte på øvelsene er særdeles godt. Disiplinen bør imidlertid bli bedre. Svært mange fra vårt korps deltok i Borre sang og musikkring høstseminaret 1977, og så vel disse som korpset som helhet hadde stort utbytte av dette. Likeså hadde vi maksimalt deltakelse ved året Sommerskole i musikk, der 4 deltok på M-1 og 3 stykk på M-2 kursene, noe vi håper vil prege korpsarbeide i året som kommer.

Korpset har for øvrig deltat i de årvisse vanlige aktiviteter. 2 konserterer avholdt på Gannestad, den siste av disse samtidig med en konsert på furuhaug etter anmodning fra publikum der oppe. Man har deltat ved julegrantenningen, spilt i Åsgårdstrand Kirke, ved lokale turnstevner, samt som vanlig 17. Mai og st. Hans arrangementene. Seminardeltakerne var med på en større felles konsert i Borrehallen høsten 1977 hvor vi samtidig også hadde vennskapskorpset Framnes med. Korpset deltok i Vårkonsert i Borrehallen samt ved Sande og Mosserøds Juileumsstevne i Sandefjordnbog NMF jubileumsstevne i Tvedstrand i juni. Dette siste stevne utgjorde også årets Sommer tur for korpset i det turen strakte seg over tre hele dager. Aspirantene hadde i juni sin sommertur, som også i år gikk til familien Elvestad sommersted ved sandefjord.
Årets siste arrangement var deltakelse i Lysheims Jubileums stevne 27. Aug 1978. Samtidig arragementer særdeles vellykede både med vær, deltagelse, opplevelser, glede og hygge for korpsmedlemene.
Pr. dags dato består korpset av 69 medlemmer hvor av 13 aspiranter.
Som det vil fremgå av det som her nevnt, kan korpset se tilbake på et godt år i fremgang. Korpset vikser stadig og det musikalske nivået viser en hyggelig fremgang, og ikke minst: det ser ut til at medlemmene trives. De er dessuten særdeles greie å ha med gjøre både på ” hjemme bane ” og ikke minst på reiser og stevner. Korpsånden og samhørigheten inne korpset, slik man opplever den sammen med korpset på reiser, er rett og slett fantastisk og må egentlig oppleves. Den kan neppe bli bedre.
Det gjenstår kun for styrets representanter å takke foreldre og andrevenner av korpset for en aldri sviktende interesse og vilje til å engasjere seg i arbeid for korpsets beste. Likeså må vi takke samtlige instruktører i korpset og vårt helt private ” dirigent par ” Liv og Halvard, for en fin og fremgangsrik innsats i korpset året 1977/1978.

Åsgårdstrand 10.09.1978.
Ved Jens- Fr. Haffnes
Sekretær.


Referent : Inger Lill Arnesen