Åsgården -ute?
Åsgården skolekorps
 • Om oss    • Aktiviteter    • Øvelsestider    • Bilder    • Vakter    • Lenker     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Åsgården skole Korps gjennom de 50 første årene!
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 384 634

 

 

 

Åsgården skole Korps gjennom de 50 første årene!
 
ÅSGÅRDEN SKOLEKORPS GJENNOM DE FØRSTE 50 ÅRENE!

Åsgården skolekorps ble først stiftet som RA GUTTE MUSIKK som ble startet i 1936.
(Da var ikke før etter krigen at også jentene gjorde seg gjeldene , slik at de fleste guttemusikkorpsene forandre nav til skolekorps. )
Ovelæreren på Ra skole , Sverin Blindheim innkalte tidlig på høsten 1935 til et foreldremøte
På furuhaug og foreslo at det ble dannet et guttemusikkorps. Dette fikk foreldrenes tilslutning.

Utover høsten ble det satt i gang basar, utlodning og andre inntektsgivende tiltak, også
Ble det bestilt instrumenter fra Trondheim. Da juleferien kom, kunne fjorten gutter gå hjem
Med nye horn og begyne å trene.
De 14 var: Egil Aure, Kaare Blom, Erling Drægebø, Audun Flatmark, Torolf Greve, Kjell Hansen,
Sverre Ilebek, Nils Kristensen, Børre Larsen, Birger Lysell, Øyvind Lysell, Finn Svendsen
Tor Svendsen og Willy Tønnesen.

Den 10 januar 1936 ble den første øvelsen holt på Ra skolen og det er denne datoen som regnes som korpsets stiftelsesdag.
Overlærer Blindheim ledet øvelsene. Han var meget musikalsk. Mange av hans elever kan fortelle om hvordan han ofte kom inn i klasseværelset klimprende på en mandolin eller et annet instrument. Selv om han var aldri så musikalsk, måtte det imidlertid ta sin tid før han kunne få lært opp guttene.
Da 17.mai 1936 kom, var de blitt flinke nok til å kunne spille ” Ja, vi elsker” mens de stod eller satt, men de kunne ikke spille og marsjere samtidig.

Guttemusikken hadde et styre med overlærer Blindheim som formann. I de første femten år var Osvald Solberg sekretær og kasserer. Når større saker skulle avgjøres, ble foreldrene innkalt til møte. Noen egentlig foreldre forening ble det imidlertid ikke før i 1960 årene.
Åge Dalen var en av guttene som var med i korpset under krigen. Han bodde i Undrumsdal og gikk på Ra skole. Han forsømte ikke en eneste øvelse.

Når skoledagen var slutt, gikk han på bena den lange veien hjem og så gikk han tilbake til skolen igjen med en diger bass på ryggen. Bar en vinterkveld kom han for sent til en øvelse. Som den samvittighetsfulle karen han var, følte han seg tydelig beklemt da han forklarte grunnen til forsinkelsen: ” jeg måtte halvsåle støvlene til Svein (broren), for han hadde ikke noe å ha på beina”.
Da Blindheim gikk av for aldersgrensen og flyttet til Oslo ca. 1960, overtok marinemusikken Reidar Bråten da som dirigent. Halvard Brodshaug, som hadde spilt kornett i korpset siden 1952, avløste Bråten da denne sluttet.
Halvar fortsatte som dirigent frem til Høsten 1983, da Egill Elvestad overtok taktstokken som han fortsatt svinger.

Liksom musikk livet i verdensmålstokk har sine tre Ber ( Bach, Beethoven, Brahms), fikk det lokal
Vi savner skriftlige opptegnelser fra tiden før 1970, men vi håper at det er mulig å oppspore protokoller og annet som sammen med veteraner blant foreldre og i korpset, kan bidra til fullstendiggjøre korpset tidligere historie.
I en årsmelding datert 3.februar 1971 het det at korpset på denne tiden hadde 18 musikkanter, 3 drillpiker 12 nybegynnere og 2 duskebærere.
Den 15. Juni 1971 hadde korpset sin siste øvelse på Ra skole, da skolen skulle nedlegges og elevene overføres til den nye Åsgården skole .

En omorganisering av korpset og foreldreforeningen ble vedtatt på årsmøte 24.september 1975 etter at en tilsvarende ordning var prøvd året i forveien. Den nye organisasjonsstrukyur har åpenbart vært av avgjørende betydning for styrets effektivitet. Korsets dyktighet ble også betydelig hevet etter at det har blitt arrangert seminarer, og at vi jevnlig har hatt elever på sommerskolen i musikk.

Vi har også hatt hyggelig kontakt med våre vennskapskorpset, Framnes Musikkorps og Aurdal skolekorps.
50 år er lang tid å fortelle i fra så det må bli en begrensning på hva en kan få med. Vi er i allefall et aktiv korps som deltar på stevner og reiser på tur hver sommer.
Da vi var 40 år holt vi selv stevne i Åsgårdstrand. Det var vellyket, men surt og kaldt.
I år skal vi også ha stevne men da med bedre vær.
Noen av turene vi har deltatt på har gått til England, Be-Ne-Lux landene, Aurdal, Bornholm, Grimstad og Elverum. Alle svert vellykket.

Det kreves penger til slike utflykter. HADDE VI IKKE HATT EN SÆRDELES FLINK LOPPEKOMMITE, MED KJEMPERESULTATER, I RYGGEN VILLE IKKE DETTE VERT MULIG. Dette kombinert med posetive foreldre, gjøre at korpset har en god økonomi, som fører med seg trivsel og større spilleglede.
I en femti års berettning er det mange navn som burde nevnes, men det får bli med formennene.
De er som følger: Svering Blindheim, Arthur Nordby, Bjørn Jørgensen, Bjarne Johannessen, Egill Elvestad, Bjarne Wessel, Else Margrethe Wessel og Alf Thuve.

Som den vitale og spreke femti åring vi er skal vi i år på korpstur til Italia, ha jubileumskonsert, og arrangere musikkstevne. Vi gleder oss. Men det blir frisk fraspark. Vi løfter som vanlig i flokk og ser frem til et minnerikt og hyggelig jubileumsår.

6-1-86 ble skrevet av A.S og A.T.
ref: Inger LillUtskriftsvennlig versjon